fbpx

Prodajete nekretninu?

Troškove agencijske provizije snosi prodavac. Provizija iznosi 3% od ukupne dogovorene kupoprodajne cijene, koja se isplaćuje agentu/agenciji prilikom potpisivanja potvrde o kapari, predugovora ili kupoprodajnog ugovora.

Usluga uključuje:

● Da se u dogovoru sa Vama kao prodavcem ustanovi najviša moguća i realna cijena za nekretninu koju nudite
● Preporuku sudskog vještaka za procjenu nekretnine
● Prezentaciju nekretnine
● Oglašavanje nekretnine na sajtu fakomnekretnine.com
● Oglašavanje nekretnine na lokalnim portalima za nekretnine
● Oglašavanje nekretnine na stranim portalima za nekretnine
● Profesionalno fotografisanje i snimanje nekretnine (virtuelni prikaz nekretnine i video snimci)
● Izrada ostalog reklamnog materijala zbog brže realizacije
● Provjera i obezbjeđivanje sve dokumentacije potrebne za zaključenje kupoprodajnog ugovora
● Izradu teksta potvrde o kapari i predugovora za kupoprodaju nekretnine
● Preporuku notara za zaključenje ugovora o kupoprodaji
● Uslugu upisa u Republičku upravu za geodetkse i imovinsko-pravne poslove (po dogovoru)

Iznajmljujete nekretninu?

Troškove agencijske provizije snosi ZAKUPODAVAC. Provizija iznosi na godišnjem nivou iznosi jednu zakupninu dogovorene cijene mjesečnog zakupa.

Usluga uključuje:

   ● Da se u dogovoru sa Vama kao prodavcem ustanovi najviša moguća i realna cijena za nekretninu koju nudite

   ● Prezentaciju nekretnine

   ● Oglašavanje nekretnine na sajtu fakomnekretnine.com

   ● Oglašavanje nekretnine na lokalnim portalima za nekretnine

   ● Oglašavanje nekretnine na stranim portalima za nekretnine

   ● Profesionalno fotografisanje i snimanje nekretnine (virtuelni prikaz nekretnine i video snimci)

   ● Izrada ostalog reklamnog materijala zbog brže realizacije

   ● Izradu Ugovora o zakupu

   ● Preporuku za molerske, mašinske i vodoinstalaterske radove

   ● Preporuku za usluge grijanje, ventilacije i klimatizacije

   ● Preporuku za čišćenje nekretnina

   ● Brigu i održavanje vaših nekretnine prilikom zakupa ( po dogovoru)

PROVIZIJA SE PLAĆA JEDNOKRATNO!

Kupujete nekretninu?

Troškove agencijske provizije snosi KUPAC. Provizija iznosi 1,5% od ukupne dogovorene kupoprodajne cijene.

Usluga uključuje:

  •    ● Ponudu nekretnine koja odgovara svim vašim zahtjevima i potrebama
       ● Provjera i obezbjeđivanje sve dokumentacije potrebne za zaključenje kupoprodajnog ugovora
       ● Izradu teksta potvrde o kapari i predugovora za kupoprodaju nekretnine
       ● Preporuku notara za zaključenje ugovora o kupoprodaji
       ● Uslugu upisa u Republičku upravu za geodetkse i imovinsko-pravne poslove (po dogovoru)