Prodajete nekretninu?

Troškove agencijske provizije snosi prodavac. Provizija iznosi 3% od ukupne dogovorene kupoprodajne cijene, koja se isplaćuje agentu/agenciji prilikom potpisivanja potvrde o kapari, predugovora ili kupoprodajnog ugovora.

Usluga uključuje:

 • Da se u dogovoru sa Vama kao prodavcem ustanovi najviša moguća i realna cijena za nekretninu koju nudite
 • Preporuku sudskog vještaka za procjenu nekretnine
 • Prezentaciju nekretnine
 • Oglašavanje nekretnine na sajtu fakomnekretnine.com
 • Oglašavanje nekretnine na lokalnim portalima za nekretnine
 • Oglašavanje nekretnine na stranim portalima za nekretnine
 • Profesionalno fotografisanje i snimanje nekretnine (virtuelni prikaz nekretnine i video snimci)
 • Izrada ostalog reklamnog materijala zbog brže realizacije
 • Provjera i obezbjeđivanje sve dokumentacije potrebne za zaključenje kupoprodajnog ugovora
 • Izradu teksta potvrde o kapari i predugovora za kupoprodaju nekretnine
 • Preporuku notara za zaključenje ugovora o kupoprodaji
 • Uslugu upisa u Republičku upravu za geodetkse i imovinsko-pravne poslove (po dogovoru)

Iznajmljujete nekretninu?

Troškove agencijske provizije snosi ZAKUPODAVAC. Provizija iznosi na godišnjem nivou iznosi jednu zakupninu dogovorene cijene mjesečnog zakupa.

Usluga uključuje:

 • Da se u dogovoru sa Vama kao prodavcem ustanovi najviša moguća i realna cijena za nekretninu koju nudite
 • Prezentaciju nekretnine
 • Oglašavanje nekretnine na sajtu fakomnekretnine.com
 • Oglašavanje nekretnine na lokalnim portalima za nekretnine
 • Oglašavanje nekretnine na stranim portalima za nekretnine
 • Profesionalno fotografisanje i snimanje nekretnine (virtuelni prikaz nekretnine i video snimci)
 • Izrada ostalog reklamnog materijala zbog brže realizacije
 • Izradu Ugovora o zakupu
 • Preporuku za molerske, mašinske i vodoinstalaterske radove
 • Preporuku za usluge grijanje, ventilacije i klimatizacije
 • Preporuku za čišćenje nekretnina
 • Brigu i održavanje vaših nekretnine prilikom zakupa (po dogovoru)

PROVIZIJA SE PLAĆA JEDNOKRATNO!

Kupujete nekretninu?

Troškove agencijske provizije snosi KUPAC. Provizija iznosi 1,5% od ukupne dogovorene kupoprodajne cijene.

Usluga uključuje:

 • Ponudu nekretnine koja odgovara svim vašim zahtjevima i potrebama
 • Provjera i obezbjeđivanje sve dokumentacije potrebne za zaključenje kupoprodajnog ugovora
 • Izradu teksta potvrde o kapari i predugovora za kupoprodaju nekretnine
 • Preporuku notara za zaključenje ugovora o kupoprodaji
 • Uslugu upisa u Republičku upravu za geodetkse i imovinsko-pravne poslove (po dogovoru)