U kupovinu nekretnine morate krenuti sa jasnim ciljem, željama i odeđenim budžetom. Sam proces potrage može biti vrlo stresan i naporan. Najvažniji savjet je da znate šta želite, i da imate realna očekivanja u skladu sa određenim budžetom. Napravite realan finansijski plan. Odredite prioritete. Navešćemo 10 najvažnijih stvari na koje treba da obratite pažnju pri […]